ثبت نام در دوره

فیلترنویسی پیشرفته (مجازی) (فروردین1400)
دکتر محمد موسوی
 • تعداد ساعت: 15 ساعت (20:30 الی 22)
 • شروع دوره: 22 فروردین 1400
 • روز: یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه
 • قیمت: 495,000 تومان
تالار بزرگان مجازی (فروردین 1400)
حامد قاضی مرادی- غزاله نقیبی- علی عصاری - وحید شکیب - گلناز میرسلیمانی - محسن بابایی -علی کاظمینی-بهزاد علیپور
 • تعداد ساعت: هر روز کاری(تا پایان فروردین)
 • شروع دوره: از فردای روز ثبت نام
 • روز: روزهای معاملاتی بازار
 • قیمت: 490,000 تومان
کارگاه افزایش سرمایه و استراتژی های خرید حق تقدم (مجازی)(فروردین1400)
دکتر علی عصاری
 • تعداد ساعت: 9 ساعت (17 الی 20)
 • شروع دوره: یکشنبه 29 فروردین 1400
 • روز: یکشنبه ها
 • قیمت: 250,000 تومان
تالار بزرگان مجازی (اردیبهشت 1400)
حامد قاضی مرادی- غزاله نقیبی- علی عصاری - وحید شکیب-محمدرضا متدین - گلناز میرسلیمانی - محسن بابایی -علی کاظمینی-بهزاد علیپور
 • تعداد ساعت: هر روز کاری(تا پایان اردیبهشت)
 • شروع دوره: از فردای روز ثبت نام (از اولین روز اردیبهشت به بعد)
 • روز: روزهای معاملاتی بازار
 • قیمت: 540,000 تومان
تحلیل بنیادی جامع (اردیبهشت 1400)(مجازی)
ولید هلالات
 • تعداد ساعت: 27 ساعت (17:30 الی 20:30)
 • شروع دوره: یکشنبه 5 اردیبهشت
 • روز: یکشنبه ها
 • قیمت: 1,250,000 تومان
کی بخریم؟! (شناسایی سهام برتر با تکنیکال، تابلو و فیلتر)
حامد قاضی مرادی
 • تعداد ساعت: 9 ساعت (17 الی 20)
 • شروع دوره: چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
 • روز: چهارشنبه، پنچشنبه و جمعه
 • قیمت: 320,000 تومان
مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری (اردیبهشت 1400)
وحید شکیب
 • تعداد ساعت: 8 ساعت (17 الی 20)
 • شروع دوره: دوشنبه 13 اردیبهشت 1400
 • روز: دوشنبه ها
 • قیمت: 235,000 تومان
کی بفروشیم؟! (اردیبهشت 1400)
حامد قاضی مرادی- علی کاظمینی
 • تعداد ساعت: 5
 • شروع دوره: پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
 • روز: پنچشنبه و جمعه
 • قیمت: 240,000 تومان