حجم

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
درحال بارگزاری

بیشترین حجم امروز به 30 روز

نماد آخرین قیمت حجم نسبت حجم به 30روز
درحال بارگزاری

بیشترین حجم 10 روزه

نماد قیمت حجم قیمت پایانی
درحال بارگزاری

حجم‌های مشکوک

نماد حجم امروز شاخص حجم
درحال بارگزاری

پول هوشمند

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت حجم قدرت پول
درحال بارگزاری

خروج پول هوشمند

نماد آخرین قیمت حجم قدرت پول
درحال بارگزاری

تحرک قیمتی

نماد قیمت حجم قیمت 3 روزه به 14 روزه
درحال بارگزاری

اردرهای حمایتی

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت ارزش حمایت
درحال بارگزاری

عرضه و تقاضا

برترین های تقاضا

نماد قیمت حجم صف خرید قیمت پایانی
درحال بارگزاری

نمادهای در حال صف خرید

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت قیمت پایانی
درحال بارگزاری

صف خریدهای احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت قیمت پایانی
درحال بارگزاری

برترین های عرضه

نماد قیمت حجم صف فروش قیمت پایانی
درحال بارگزاری

نمادهای در حال صف فروش

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت قیمت پایانی
درحال بارگزاری

صف فروش احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت قیمت پایانی
درحال بارگزاری

درشت ترین خریداران حقیقی

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت میانگین خرید حقیقی تعداد خریدار حقیقی نسبت خرید به فروش
درحال بارگزاری

درشت ترین فروشندگان حقیقی

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت میانگین فروش حقیقی تعداد فروشنده حقیقی نسبت خرید به فروش
درحال بارگزاری

برترین نسبتهای خرید به فروش

نماد آخرین قیمت میانگین ریال خرید حقیقی میانگین ریال فروش حقیقی نسبت خرید به فروش
درحال بارگزاری

بدترین نسبتهای خرید به فروش

نماد آخرین قیمت میانگین ریال خرید حقیقی میانگین ریال فروش حقیقی نسبت خرید به فروش
درحال بارگزاری

اطلاعات بازار

جابجایی از حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی
درحال بارگزاری

جابجایی از حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی
درحال بارگزاری

بیشترین افت 30 روزه

نماد آخرین قیمت حجم درصد افت
درحال بارگزاری

بیشترین رشد 30 روزه

نماد آخرین قیمت حجم درصد رشد
درحال بارگزاری

کراس میانگین 20 روزه رو به بالا

نماد آخرین قیمت حجم
درحال بارگزاری

کراس میانگین 20 روزه رو به پایین

نماد آخرین قیمت حجم
درحال بارگزاری

ثبت نام دوره جدید کلاس‌های آموزشی برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید