شاخص کل: (%)
با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی می‌توانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهره‌مند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده می‌شوند. خرید اشتراک

پول داغ - هشدار معاملات درشت

فیلتر صنعت

فیلتر میانگین

زمان اولین خرید نماد قیمت هشدار درصد هشدار نسبت خرید به فروش سرانه خرید تعداد خریدار میانگین خرید
زمان اولین فروش نماد قیمت هشدار درصد هشدار نسبت خرید به فروش سرانه فروش تعداد فروشنده میانگین فروش
هشدار نمادهای پورتفو من

با داشتن اشتراک صفحه پول داغ می‌توانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهم‌های پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک

اشتراک پول داغ

با خرید اشتراک صفحه پول داغ می‌توانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده می‌شوند.