شاخص کل هم وزن: (%)
با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی می‌توانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهره‌مند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده می‌شوند. خرید اشتراک

پول داغ - هشدار معاملات درشت

فیلتر صنعت

فیلتر میانگین

زمان اولین نماد قیمت هشدار درصد هشدار حجم خرید قیمت خرید قیمت فروش حجم فروش نسبت خرید به فروش سرانه خرید سرانه فروش تعداد میانگین تکرار هشدار خرید تکرار هشدار فروش میانگین خریدهای داغ میانگین فروش‌های داغ برآیند نوع
هشدار نمادهای پورتفو من

با داشتن اشتراک صفحه پول داغ می‌توانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهم‌های پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک

اشتراک پول داغ

با خرید اشتراک صفحه پول داغ می‌توانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده می‌شوند.