ثبت نام در دوره

تالار معاملات بهمن ماه 1401
حامد قاضی مرادی- وحید شکیب - گلناز میرسلیمانی - سعید زیباسرشت- محمد اوجاقلو
  • تعداد ساعت: همه روزهای کاری (تا پایان بهمن ماه 1401)
  • شروع دوره: فردای روز ثبت نام
  • روز: روزهای معاملاتی بازار (تا پایان بهمن ماه)
  • قیمت: 790,000 تومان
تالار معاملات آپشن
حامد قاضی مرادی- وحید شکیب - گلناز میرسلیمانی - محمد اجاقلو
  • تعداد ساعت: همه روزهای کاری (تا 15 اسفندماه)
  • شروع دوره: 15 بهمن ماه
  • روز: روزهای معاملاتی بازار (تا 15 اسفندماه)
  • قیمت: 2,000,000 تومان