ثبت نام در دوره

کی بخریم؟! (شناسایی سهام برتر با تکنیکال، تابلو و فیلتر) (فروردین 1401)
حامد قاضی مرادی
 • تعداد ساعت: 9 ساعت (17 الی 20)
 • شروع دوره: 24 فروردین 1401
 • روز: چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه
 • قیمت: 350,000 تومان
دوره نوسان‌گیری اسفند 1400 (مجازی)
حامد قاضی مرادی-علی کاظمینی- وحید شکیب - غزاله نقیبی - سعید زیباسرشت
 • تعداد ساعت: 6 ساعت ( 18 الی 21)
 • شروع دوره: 22 اسفند ساعت 18
 • روز: یکشنبه و دوشنبه
 • قیمت: 400,000 تومان
تالار بزرگان خرداد 1401 (+روزهای باقیمانده اردیبشهت ماه)
حامد قاضی مرادی-علی کاظمینی- وحید شکیب - غزاله نقیبی - گلناز میرسلیمانی - سعید زیباسرشت
 • تعداد ساعت: همه روزهای کاری (تا پایان خرداد 1401)
 • شروع دوره: فردای روز ثبت نام
 • روز: روزهای معاملاتی بازار
 • قیمت: 1,000,000 تومان
تالار بزرگان حضوری خرداد 1401
حامد قاضی مرادی- وحید شکیب - غزاله نقیبی - گلناز میرسلیمانی - سعید زیباسرشت
 • تعداد ساعت: همه روزهای کاری (تا پایان خرداد 1401)
 • شروع دوره: فردای روز ثبت نام
 • روز: روزهای معاملاتی بازار
 • قیمت: 2,500,000 تومان