ثبت نام در دوره

روز های باقی مانده ی تالار بزرگان مجازی مردادماه 1401
حامد قاضی مرادی-علی کاظمینی- وحید شکیب - غزاله نقیبی - گلناز میرسلیمانی - سعید زیباسرشت
  • تعداد ساعت: همه روزهای کاری (تا پایان مردادماه 1401)
  • شروع دوره: فردای روز ثبت نام
  • روز: روزهای معاملاتی بازار
  • قیمت: 585,000 تومان
تالار معاملات بزرگان شهریور 1401 (+روزهای باقیمانده مردادماه)
حامد قاضی مرادی-علی کاظمینی- وحید شکیب - غزاله نقیبی - گلناز میرسلیمانی - سعید زیباسرشت
  • تعداد ساعت: همه روزهای کاری (تا پایان شهریورماه 1401)
  • شروع دوره: فردای روز ثبت نام
  • روز: روزهای معاملاتی بازار
  • قیمت: 1,000,000 تومان