شاخص کل هم وزن: (%)

جزئيات نماد ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

خريد معامله فروش
(%)
اولين پاياني ديروز
(%)
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
آخرين معامله
بازار
گروه صنعت
حجم مبنا
تعداد سهم
ارزش بازار
ميانگين 10 روزه حجم معاملات
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي
نماد "������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است
فيلترهاي مثبت
فيلترهاي منفي
(%)
(%)
بازه روز
قيمت مجاز
سرانه تقاضا (میلیون ریال) سرانه عرضه (میلیون ریال)
خريد فروش
تعداد
حجم قیمت
قیمت حجم
تعداد
بازده
یک ماهه
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) فروش هر حقيقي (ميليون ريال) قدرت خريدار به فروشنده
حمايت مهم مقاومت مهم ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال)

نظرات کاربران درباره نماد ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید:‌ ورود
رضا فیضی 1653151268

#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فقط دوستان تاکیید میکنم رو این نماد نوسانگیری ممنوع چون اثر سود مرکب رو در بلند مدت خنثی خواهد کرد تا اواخر سال هدف 7500 تومان

رضا فیضی 1650993569

#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ هدف کوتاه مدت 5190 تومان در بلند البته نظر شخصی هست هر چقدر پول اضافه داشین رو همین نماد سرمایه گذاری کنید کمبود ذرت در جهان بیداد میکنه و 44% از تولید روغن کشور دست این شرکت هست فقط با صبر

جوان 1650223227

#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ اماده رشد تا ۵۰۰۰ با صبر