تابلوخوانی-جلسه سیزدهم: شاخص کل میتونه بالاتر از 300 هزار بره؟

تابلوخوانی-جلسه سیزدهم: شاخص کل میتونه بالاتر از 300 هزار بره؟

از کجا بفهمیم شاخص فردا صعودی هست یا نزولی؟

آیا شاخص کل میتونه عدد 300هزار رو رد کنه؟

آیا این عدد شاخص کل منطقی هست؟