تابلوخوانی-جلسه شانزدهم: بازارخوانی رفتار حقوقی ها.

تابلوخوانی-جلسه پانزدهم: بازارخوانی رفتار حقوقی ها.چطور پشت دست حقوقی‌ها خرید و فروش کنیم؟

آدرس کانال تلگرامی ما: @tablokhani