فیلم‌ کلاسهای آموزشی (ویژه افردادی که در کلاسها ثبت نام داشتند.)

با توجه به محدودیت‌های پیش آمده در مسئله برقراری ارتباط از طریق فضای مجازی، لینک‌ها کلاس‌های اموزشی در جلسات مجزا در این قسمت آپلود می‌شود. لازم بذکر است دسترسی به این فیلم‌ها تنها برای افرادی که در کلاسهای آموزشی ثبت نام نمودند و نام کاربری و رمز عبور دارند مقدور می‌باشد.

 

لینک فیلم‌های کلاس فیلترنویسی تکمیلی (1 اردیبهشت)

مشاهده فیلم اول

مشاهده فیلم دوم

مشاهده فیلم سوم

مشاهده فیلم چهارم

مشاهده فیلم پنجم

مشاهده فیلم ششم

مشاهده فیلم هفتم

مشاهده فیلم هشتم

مشاهده فیلم نهم

 

لینک فیلم‌های کلاس شناسایی سهام برتر با تکنیکال، تابلو وفیلتر (20 فروردین)

مشاهده فیلم اول

مشاهده فیلم دوم

مشاهده فیلم سوم

مشاهده فیلم چهارم

مشاهده فیلم پنجم

مشاهده فیلم ششم

مشاهده فیلم هفتم

مشاهده فیلم هشتم

مشاهده فیلم نهم

لینک فیلم‌های کلاس شناسایی سهام برتر با تکنیکال، تابلو وفیلتر (اسفند ماه)

مشاهده فیلم جلسه اول (چهارشنبه 14/12/98)-قسمت اول

مشاهده فیلم جلسه اول (چهارشنبه 14/12/98)-قسمت دوم

مشاهده فیلم جلسه اول (چهارشنبه 14/12/98)-قسمت سوم

مشاهده فیلم جلسه اول (چهارشنبه 14/12/98)-قسمت چهارم

 

لینک فیلم‌های کلاس شکار زنده سهام (دوره بهمن ماه)

مشاهده فیلم جلسه اول (چهارشنبه 30/11/98)

 مشاهده فیلم جلسه دوم (سه شنبه 06/12/98)

 مشاهده فیلم جلسه دوم (سه شنبه 13/12/98)

 

لینک فیلم‌های کلاس فیلترنویسی پیشرفته (بهمن ماه)

مشاهده فیلم جلسه اول (یکشنبه 20/11/98 )-قسمت اول

مشاهده فیلم جلسه اول (یکشنبه 20/11/98 )-قسمت دوم

مشاهده فیلم جلسه اول (یکشنبه 20/11/98 )-قسمت سوم

مشاهده فیلم جلسه اول (یکشنبه 20/11/98 )-قسمت چهارم

 مشاهده فیلم جلسه دوم (یکشنبه 27/11/98 )

مشاهده فیلم جلسه سوم (یکشنبه 04/12/98 )

مشاهده فیلم جلسه چهارم (یکشنبه 11/12/98 )

 

لینک فیلم‌های کلاس شناسایی سهام برتر با تکنیکال، تابلو وفیلتر (بهمن ماه)

مشاهده فیلم جلسه اول (سه شنبه 02/11/98)

مشاهده فیلم جلسه دوم (سه شنبه 09/11/98)

مشاهده فیلم جلسه سوم (سه شنبه 16/11/98)

 

لینک فیلم‌های کلاس شکار زنده سهام (دوره دی ماه)

مشاهده فیلم جلسه دوم (شنبه 21/10/98)

 

 لینک فیلم‌های کلاس شناسایی سهام برتر با تکنیکال، تابلو وفیلتر (دی ماه)

مشاهده فیلم جلسه اول (سه شنبه 03/10/98)

مشاهده فیلم جلسه دوم (سه شنبه 10/10/98)

مشاهده فیلم جلسه سوم (آخر) بخش اول (سه شنبه 17/10/98)

مشاهده فیلم جلسه سوم (آخر) بخش دوم (سه شنبه 17/10/98)

 

لینک فیلم‌های کلاس شکار زنده سهام (دوره آذر ماه)

مشاهده فیلم جلسه اول (یکشنبه 26/09/98 )

مشاهده فیلم جلسه دوم (یکشنبه 01/10/98 )

 مشاهده فیلم جلسه سوم-بخش اول (یکشنبه 08/10/98 )

 مشاهده فیلم جلسه سوم-بخش دوم (یکشنبه 08/10/98 )

 

لینک فیلم‌های کلاس فیلترنویسی پیشرفته (دوره آذر ماه)

مشاهده فیلم جلسه اول (یکشنبه 17/09/98 )

مشاهده فیلم جلسه دوم (یکشنبه 24/09/98 )

مشاهده فیلم جلسه سوم (یکشنبه 01/10/98 )

 مشاهده فیلم جلسه چهارم (یکشنبه 08/10/98 )

  مشاهده فیلم جلسه پنجم (یکشنبه 15/10/98 )

 

لینک فیلم‌های کلاس شناسایی سهام برتر با تکنیکال، تابلو وفیلتر

مشاهده فیلم اول

مشاهده فیلم دوم (چهارشنبه 06/09/98)

مشاهده فیلم جلسه سوم-قسمت اول (یکشنبه 10/09/98)

مشاهده فیلم جلسه سوم-قسمت دوم (یکشنبه 10/09/98)