راهنمای سایت (در حال تکمیل)

 

چنانچه در سایت نمادی را جستجو کنیم و یا بر روی نماد دلخواه کلیک کنیم با صفحه زیر مواجه می‌شویم که در ادامه به جزییات توضیح خواهیم داد.

 1. در این قسمت می‌توانید شرکت مورد نطر خود را با وارد کردن نماد شرکت جستجو کنید.

 2. آخرین معامله ، نمایش دهنده قیمت آخرین معامله سهم در هنگام باردید از صفحه معاملات است.

 3. قیمت پایانی، نمایش دهنده میانگین موزون قیمتهای معامله شده سهم تا هنگام باردید از صفحه معاملات است.

 4. قیمت سطر اول خرید (بالاترین قیمت پیشنهادی برای خرید)را نمایش می دهد.

 5. قیمت سطر اول فروش (پایین ترین قیمت پیشنهادی برای فروش)را نمایش می دهد.

 6. اولین قیمت معامله سهم در بازار را در زمان بازگشایی (شنبه تا چهارشنبه معمولا ساعت 9 صبح) سهم نمایش می دهد.

 7. قیمت دیروز همان قیمت پایانی روز قبل هست که مبنای قیمت گذاری امروز می باشد.

 8. معرف تعداد معاملات انجام شده سهم در همان تاریخ معامله سهم میباشد. (یک خرید و فروش = یک معامله)

 9. حجم معاملات معرف تعداد سهام معامله شده در همان تاریخ معامله سهم میباشد.

 10. ارزش معاملات برابر است با حجم معاملات سهم ضرب در قیمت پایانی (میانگین قیمت).

 11. زمان آخرین معامله سهم در همان تاریخ معامله میباشد.

 12. در حالت کلی وضعیت مجاز به معنی امکان انحام معامله و سفارش گذاری برای سهم می باشد. در مقابل، وضعیت ممنوع به معنی عدم امکان معامله و سفارش گذاری برای سهم میباشد.

 13. معرف میانگین ارزش معاملات سهم در 10 روز معاملاتی گذشته آن است. معمولا ارزش معاملات امروز (شماره 10)را میتوان با این شاخص مقایسه کرد. چمانچه ارزش معاملات امروز تفاوت معنی داری (بیش از 50% افزایش داشته باشد) نسبت به ارزش معاملات 10 روز گذشته سهم داشته باشد. به تعبیری نشان دهنده توجه بازار به این سهم می باشد.

 14. معرف میانگین خرید هر حقیقی در 10 روز معاملاتی گذشته آن است. معمولا خرید هر حقیقی (شماره 30)خرید هر حقیقی امروز را میتوان با این شاخص مقایسه کرد. چمانچه ارزش معاملات امروز تفاوت معنی داری (بیش از 50% افزایش داشته باشد) نسبت به ارزش معاملات 10 روز گذشته سهم داشته باشد. به تعبیری نشان دهنده توجه بازار به این سهم می باشد.

 15. گزارش می دهد سهم در کدامیک از جدولهای صفحه الی سایت موجود است (آدرس صفحه اصلی: http://tablokhani.com/ )

 16. نمودار قیمتی معامله سهم می باشد. رنگ سبز نشان دهنده قیمت های مثبت معامله و رنگ قرمز نشان دهنده قیمت های منفی می باشد. مکان نمای پررنگ بالای این نمودار، قیمت آخرین معامله و مکان نمای کم رنگ زیر نمودار، قیمت پایانی سهم می باشد. ابتدا و انتهای قسمت رنگی نیز معرف بیشترین و کمترین قیمت معامله در طول بازار همان روز می باشد.

 17. بازه روز ، معرف بیشترین و کمترین قیمت معامله در طول بازار همان روز می باشد.

 18. قیمت مجاز، دامنه قیمتی است که سهم می تواند در طول باار همان روز معامله شود. این دامنه در بورس و بازار عادی فرابورس از نوسان 5%± قیمت پایانی روز معاملاتی قبل حاصل می شود و در بازارهای پایه فرابورس، سهم می تواند در بازار زرد 3%± ، بازار نارنجی، 2% ± و بازار قرمز، 1%± قیمت پایانی روز قبل نوسان داشته باشد. البته مقدار نوسان مجاز سهم در شرایط خاص در هر یک از بازارها می تواند افزایش داشته باشد.

19 ، 20 و 21 . به ترتیب معرف تعداد سفارش خرید، تعداد سهام درخواستی و قیمت پیشنهادی برای خرید می باشند.

 1. شرایط همانند شماره های 19 الی 21 ولی در جهت فروش می باشند.

 2. با فشردن این دکمه می توانید نمودارهای جذاب هر سهم را مشاهده کنید:

 • نمودار لحظه ای قیمت و حجم معامله

 • نمودار لحظه ای سرانه خرید و فروش حقیقی به همراه قدرت (نسبت) خریدار به فروشنده

 • نمودار روزانه قیمت و حجم معامله

 • نمودار روزانه سرانه خرید و فروش حقیقی به همراه قدرت (نسبت) خریدار به فروشنده

 • نمودار تغییر سهام سهامداران حقیقی

 1. نمودار روزانه قیمت و حجم معامله (توضیحات بیشتر در شماره 38)

 2. نمودار روزانه سرانه خرید و فروش حقیقی به همراه قدرت (نسبت) خریدار به فروشنده (توضیحات بیشتر در شماره 39).

 3. حجم معامله شده توسط اشخاص حقیقی (من و شما )را در خرید و فروش نشان می دهد. چنانچه حجم خرید اختلاف مثبت زیادی با حجم فروش حقیقی ها داشته باشد، خود می تواند نشان دهنده نظر مثبت اشخاص حقیقی بر روی سهم می باشد.

 4. حجم معامله شده توسط اشخاص حقوقی(شرکت ها )را در خرید و فروش نشان می دهد.

 5. نشان دهنده تعداد اشخاص خریدار و فروشنده حقیقی (من و شما) می باشد.

 6. نشان دهنده تعداد اشخاص خریدار و فروشنده حقوقی (شرکت ها) می باشد.

 7. برای محاسبه این عدد (ریال خرید هر حقیقی ) ابتدا باید محاسبه کنیم هر شخص حقیقی چند سهم خریده؟ برای این منظور کافی است حجم خرید اشخاص حقیقی را بر تعداد اشخاص خریدار خقیقی تقسیم کنیم. سپس برای محاسبه اینکه هر نفر خریدار به طور متوسط چند میلیون ریال از این سهم خریده، تعداد سهام خریداری شده توسط هر حقیقی را در قیمت هر سهم (قیمت پایانی) ضرب میکنیم.

 8. برای محاسبه این عدد (ریال فروش هر حقیقی ) ابتدا باید محاسبه کنیم هر شخص حقیقی چند سهم فروخته ؟ برای این منظور کافی است حجم فروش اشخاص حقیقی را بر تعداد اشخاص فروشنده حقیقی تقسیم کنیم. سپس برای محاسبه اینکه هر نفر فروشنده به طور متوسط چند میلیون ریال از این سهم فروخته، تعداد سهام فروخته شده توسط هر حقیقی را در قیمت هر سهم (قیمت پایانی) ضرب میکنیم.

 9. از تقسیم ریال خرید هر حقیقی (توضیحات شماره 30)به ریال فروش هر حقیقی (توضیحات شماره 31)بدست می آید.

 10. کمترین قیمتی است که سهم در یک دوره مهم معاملاتی (مثلا یک ماهه) تجربه کرده است.

 11. بیشترین قیمتی است که سهم در یک دوره مهم معاملاتی (مثلا یک ماهه) تجربه کرده است.

 12. ورود/خروج پول حقیقی از تفاضل حجم خرید حقیقی ها و حجم فروش حقیقی ها ضرب در قیمت پایانی بدست می آید. چنانچه حجم خرید بیشتر از حجم فروش باشد، ورود پول حقیقی داریم که با رنگ سبز نمایش داده می شود و چنانچه حجم فروش بیشتر باشد خروج پول حقیقی داریم که عدد بدست آمده با رنگ قرمز نمایش داده می شود.

36. با انتخاب این گزینه  وارد صفحه ارائه سیگنالهای اتوماتیک تابلوخوانی می شویم که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

با فشردن دکمه 23 (نمایش نمودارهای بیشتر این نماد) وارد صفحه نمودارهای سهم می شویم. همانطور که در بالا (شماره 23) نیز توضیح داده شد در این صفحه 5 نمودار داریم که تک تک معرفی خواهند شد.

نمودار اول: نمودار حجم/قیمت لحظه ای:

37

 

37. در این نمودار به طور متوسط در حال حاضر هر 5 دقیقه یکبار در طول بازار، از ساعت 9 الی 12:30 تغییرات قیمت و حجم معامله شده سهام گزارش می شود. خط آبی تغییرات قیمت و ستون های مشکی میزان حجم معامله شده سهام در مدت یک دوره 5 دقیقه ای را نمایش می دهد.

 

نمودار دوم: نمودار حجم/قیمت روزانه:

 38

 

38. این نمودار در مقاطع زمانی روزانه، تغییرات قیمت و حجم معامله شده سهام را گزارش می دهد. خط آبی تغییرات قیمت و ستون های مشکی میزان حجم معامله شده سهام در مدت یک روز را نمایش می دهد.

نمودار سوم: نمودار سرانه خرید و فروش (روزانه):

39.این نمودار در مقاطع زمانی روزانه، تغییرات سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار به فروشنده را گزارش می دهد.

خط آبی: سرانه خرید هر حقیقی در روزهای مختلف است (به تعریف سرانه خرید حقیقی در شماره 30 مراجعه شود)- سرانه خرید حقیقی در نقطه اشاره شده در تصویر بالا عدد 118.178.747 ریال می باشد. یعنی هر نفر در روز مورد نظر به طور میانگین حدود یازده میلیون و هشتصد هزار تومان از این سهم خرید کرده است.

خط قرمز: سرانه فروش هر حقیقی در روزهای مختلف است (به تعریف سرانه فروش حقیقی در شماره 31 مراجعه شود)- سرانه فروش حقیقی در نقطه اشاره شده در تصویر بالا عدد 56.935.747 ریال می باشد. یعنی هر نفر در روز مورد نظر به طور میانگین حدود پنج میلیون و هفتصد هزار تومان از این سهم خرید کرده است.

 ستونهای پایین نمودار: نمایش دهنده قدرت خرید به فروش (تقسیم سرانه خرید حقیقی بر سرانه فروش حقیقی) است که برای راحتی در تحلیل و تجزیه این نمودارها، در 3 تیپ رنگ بندی شده اند.

ستونهای قرمز: چنانچه قدرت خریدار (سرانه خرید) کمتر از قدرت فروشنده باشد و به عبارتی قدرت خریدار به فروشنده کوچکتر از یک (1) باشد، ستون قدرت خریدار به فروشنده به رنگ قرمز در می آید.

ستونهای آبی: چنانچه حاصل تقسیم سرانه خرید به سرانه فروش هر حقیقی عددی بین 1 و 2 باشد، ستون قدرت خریدار به فروشنده به رنگ آبی در می آید.

ستونهای سبز: چنانچه حاصل تقسیم سرانه خرید به سرانه فروش هر حقیقی عددی بزرگتر از 2 باشد، ستون قدرت خریدار به فروشنده به رنگ سبز در می آید.

 

نمودار چهارم: نمودار سرانه خرید و فروش لحظه ای:

 

 

40.این نمودار به طور متوسط در حال حاضر هر 5 دقیقه یکبار در طول بازار، از ساعت 9 الی 12:30، تغییرات سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار به فروشنده را گزارش می دهد.

سایر توضیحات همانند توضیحات نمودار 39 می باشد.

**توجه**: در طول بازار چنانچه تصمیم به خرید و یا فروش سهمی داشتید، حتما ابتدا روندنسبت خرید به فروش را چک کنید، جنانچه روند افزایشی بود میتوانید جهت خرید اقدام کنید. جدای اینکه خود عدد نسبت خرید به فروش بیشتر از 1 یا کمتر از آن باشد. در این روش کافی است روند افزایشی باشد. مثلا اگر نسبت خرید به فروش در ابتدای بازار 0.25 باشد و در میانه بازار به عدد 0.7 هم برسد میتواند به عنوان گزینه مناسب خرید مورد بررسی تکنیکالی (نموداری) قرار بگیرد.

 

نمودار پنجم: نمودار تغییرات سهام سهامداران حقیقی:

 

 

41. در این نمودار، ستونهای مشکی و قرمز به ترتیب افزایش و کاهش سهام سهامداران حقیقی و خط آبی، نمودار تجمیع این افزایش و کاهش هاست. شیب مثبت نمودار تجمیع نشان دهنده استقبال اشخاص حقیقی در بازار از سهم مورد نظر می باشد. از طرفی شیب منفی نمودار تجمیعی نیز نشان دهنده خروج اشخاص حقیقی از سهم می باشد.

 

در ادامه راهنمای سایت به معرفی صفحه سهام برگزیده می پردازیم.