ثبت نام تالار بزرگان

 

رينگ مركزى تالار (A)
اين رينگ شامل ٣٢ صندلى در مركز سالن ميباشد (اولویت واگذاری شماره های جلوترصندلی بر اساس اولویت زمانی ثبت نام خواهد بود)
اجاره هر صندلى از اين رينگ براى كل روزهاى اسفند از ساعت ٨:١٥ الى ١٣:٣٠ معادل ٨٩٠٠٠٠ تومان ميباشد. (محل استقرار استاد در رینگ A بین A1 و A2 می باشد.)

رينگ ميانى تالار (B)
اين رينگ شامل ١٦ صندلى در مركز سالن ميباشد
اجاره هر صندلى از اين رينگ براى كل روزهاى اسفند از ساعت ٨:١٥ الى ١٣:٣٠ معادل ٦٩٠٠٠٠ تومان
ميباشد.

(اولویت واگذاری شماره های جلوترصندلی بر اساس اولویت زمانی ثبت نام خواهد بود)


رينگ  (c)
اين رينگ شامل 14 ميز و ٧٠ صندلى در دور سالن ميباشد
اجاره هر صندلى از اين رينگ براى كل روزهاى اسفند از ساعت ٨:١٥ الى ١٣:٣٠ معادل ٤٩٠٠٠٠ تومان ميباشد.

(اولویت واگذاری شماره های جلوترصندلی بر اساس اولویت زمانی ثبت نام خواهد بود)

 

شرایط ورود به تالار بزرگان:

1.انتخاب ردیف (رینگ) مورد نظر و ثبت نام در تالار

برای ثبت نام در تالار روی کلمه ثبت نام کلیک کنید.

اجاره صندلی ردیف A   ثبت نام

اجاره صندلی ردیف B   ثبت نام

اجاره صندلی ردیف C   ثبت نام

2.مشتری کارگزاری اقتصاد بیدار باشید و یا اگر نیستید ثبت نام کنید.

 بعد از اینکه موفق به ثبت اطلاعات خود در سایت تالار بزرگان شدید می باید در کارگزاری اقتصاد بیدار تنها بوسیله لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام در کارگزاری اقتصاد بیدار    ثبت نام